גלרית עבודות של הקשישים במרכז

גלריית עבודות הקשישים במרכז יום לקשיש בעכו